Безопастност и ефективност на шампоан с 1% концентрация на циклопирокс

АВТОРИ:
Mark Lebwohl MD Todd Plott MD

International Journal of Dermatology, Volume 43, Issue S1, July 2004, Pages 17-20

РЕЗЮМЕ

ОСНОВИ/ПРОИЗХОД (BACKGROUND) НА ПРОУЧВАНЕТО:
Себорейният дерматит е често срещано възпалително кожно заболяване. Дрождите от рода Malassezia са свързани с етиологията на себорейния дерматит, въпреки че тази връзка остава спорна. Циклопирокс е синтетичен противогъбичен агент
с широк спектър на действие, произведен от хидроксипиридон (с хидроксипиридонов произход) и противовъзпалителни свойства.

МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕТО
Общо 499 американски пациенти със себореен дерматит на скалпа бяха рандомизирани да прилагат шампоан с циклопирокс 1% или разтвор/носител два пъти седмично в продължение на 4 седмици. Основните параметри за ефикасност се основават на 6-точкова порядъчна скала, описваща признаците и симптомите на заболяването (лющене, еритема и сърбеж) и 6-точкова скала, даваща глобална оценка на статуса на себорейния дерматит.

РЕЗУЛТАТИ
Циклопироксът е значително по-добър от носителя при ефективното лечение
на себореен дерматит. „Ефективно лечение“ (оценка 0 или 1 за болестно състояние, мащабиране и еритема) е постигната при 26,0% от пациентите, лекувани с циклопирокс, в сравнение с 12,9% от пациентите, лекувани с разтвор/носител (P = 0.0001; OR: 2.383, 95% CI: 1.494–3.799). По-голямата част от пациентите са изпитали нежелани реакции, които са с лека интензивност. Като най-често се съобщават реакции на кожата и придатъци, с еднаква честота и в двете групи.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Шампоан с Циклопирокс 1% е ефективен и безопасен при лечението на себореен дерматит на скалпа.


Можете да получите достъп до цялата статия тук.
 

пoкажи