Сравнение на ефикасността на шампоани, съдържащи катран, циклопирокс оламин 1% и кетоконазол

АВТОРИ:
DB Davies1, GC Boorman2 и D. Shuttleworth3
1PPD Pharmaco International, Челмфорд, Есекс, Обединено Кралство
2Stiefel Laboratories, International Division, Мейдънхед, Бъркшир, Обединено Кралство
3Болница „Оукс“, Колчестър, Есекс, Обединено Кралство
Журнал за дерматологично лечение (1999 г.), бр. 10, стр. 177-183


РЕЗЮМЕ
Бе направено сравнение на терапевтичната ефикасност и допустимост на три лечебни шампоана за скалпа и шампоан с плацебо препарат в рамките на две подобни двойно-слепи клинични проучвания, включващи общо 274 пациенти с пърхот/себореен дерматит. При първото проучване бе сравнен шампоан, съдържащ 4.0% w/w (тегло по тегло) ВР катран (TarmedTM) с плацебо (шампоанова база без катран). Във второто проучване бяха сравнени шампоани, съдържащи 4.0% w/w катран ВР плюс 1.0% w/w циклопирокс оламин (TarmedTM AF) или 2.0% w/w кетоконазол (Nizoral ®) с плацебо шампоанова база без катран, циклопирокс оламин или кетоконазол. Плацебо формулите, използвани в двете проучвания, бяха идентични. И в двете проучвания шампоанът без медикамент бе използван в продължение на 2 седмици (фаза преди лечението с отмиване), последван от лечение на скалпа в продължение на 4 седмици и след това приложение на шампоан без медикамент за още 2 седмици (период на регресия). Нанасянето на шампоана бе извършвано два пъти седмично и цялостно, според указанията на производителя. Клиничните прегледи бяха извършени преди лечението (ден 1) и на ден 8, 15, 29 и 43. Бяха записани субективните оценки на пациентите за ефикасността и допустимостта на лечението на ден 1, 8, 15, 29 и 43. Шампоанът с катран и циклопирокс оламин и този с кетоконазол доведоха до значително подобрение при пърхота и себорейния дерматит по време на фазата на лечение на проучването. Подобрението бе подобно и при двете лечения, освен на ден 29, когато шампоанът с катран и циклопирокс оламин показа значително по-голямо намаляване на зоната на себорейния дерматит, в сравнение с шампоана с кетоконазол. Най-общо, шампоанът, съдържащ само катран, се оказа по-малко ефективен в сравнение с другите шампоани с медикамент. Подобрението се запази и в периода на регресия при групите на лечение, като средните резултати на ден 43 за шампоаните с медикамент бяха подобрени значително в сравнение с началните нива по повечето от критериите за ефикасност.
Получен на 9-ти септември 1998 г.
Одобрен на 16-ти февруари 1999 г.


Ключови думи: циклопирокс оламин, катран, кетоконазол, пърхут/себореен дерматит, противогъбични шампоани


Можете да получите достъп до цялата статия тук.
 

пoкажи