Терапевтичен алгоритъм според тежестта на себорейния дерматит

АВТОРИ:

Аргир Аргиров, Илко Бакърджиев, Георги Пехливанов

Катедра по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска” - София, 1УС „Медицински козметик“, Медицински колеж – Варна

 

РЕЗЮМЕ

Себорейният дерматит (СД) е често болестно състояние в дерматологичната практика с мултифакторна, но не ясно дефинирана патогенеза и комплексна нозология. Традиционната терапия е локална и/или системна. Съвременните терапевтични подходи включват все повече агресивни препарати (глюкокортикостероиди, имуносупресори, системни антимикотици, синтетични ретиноиди и др.). Това е свързано с потенциален риск от появата на сериозни странични ефекти, особено при продължителна и многократна употреба на тези медикаменти. Настоящият терапевтичен алгоритъм предоставя на клинициста бърз и лесен достъп за избор на лечение според тежестта на СД съобразно съвременните изисквания и достъпност до всички посочени терапевтични подходи на медицината, основана на доказателства.

 

Ключови думи: себореен дерматит, локално лечение, системно лечение, фототерапия, терапевтичен алгоритъм


Ако искате да получите достъп до цялата статия можете да се свържете с нас. 

пoкажи